Jul, jul, strålende jul

Oprindeligt en svensk julesalme med tekst af Edvard Evers og melodi af Gustaf Nordqvist. Her med dansk tekst og et ekstra vers af Hans Tophøj Bork.

Jul, jul, strålende jul, glans over hvide skove,
himmelens stjerner med glitrende skin
lyser i alle Guds huse nu ind.
Evige salmer får liv på ny,
bærer vort håb og vor længsel mod sky.
Jul, jul, strålende jul, glans over hvide skove!

Kom, kom, signede jul! Bred dine hvide vinger
over de stridendes ufred og had,
over de små ting, der skiller os ad,
over hver sjæl, der er trist og tung,
over os alle, hver gammel, hver ung.
Kom, kom, signede jul! Bred dine hvide vinger!

Jul, jul, dejlige jul. Mind os om Jesusbarnet.
Mind os om løftet om fred på vor jord,
glæden der findes, hvor mennesker bor.
Stjernen skal samle os, lys og klar,
søskende er vi, for Gud er vor far.
Jul, jul, dejlige jul. Mind os om Jesusbarnet.